„Potřebujeme v dnešní době učebnice?“
„Samozřejmě!“

Nabízíme výuku podle kvalitních jazykových učebnic, atraktivních nejen svým obsahem, ale i metodikou výuky. Zvolené výukové materiály respektují tzv. Společný evropský referenční rámec (SERR). Co to v praxi znamená? V oblasti cizích jazyků bylo definováno šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka. Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR.

Učebnice pro žáky 6.-9. tříd

Výukové materiály budou definitivně stanoveny po první vyučovací hodině s ohledem na vstupní jazykovou úroveň žáků. V žádném případě nepůjde o učebnici, podle které se žáci učí ve škole. Zvolené výukové materiály budou tuto učebnici doplňovat a navazovat na ni. S největší pravděpodobností bude vybrána jedna z úrovní kurzu renomovaného nakladatelství Cambridge University Press Objective KET.

Učebnice pro dospělé

Výukové materiály budou definitivně stanoveny po první vyučovací hodině s ohledem na vstupní jazykovou úroveň uchazečů. S největší pravděpodobností bude vybrána jedna z úrovní kurzu renomovaného nakladatelství Oxford University Press New English File nebo Maturita Solutions.