Mgr. Andrea Daňková

V roce 2000 jsem ukončila studium na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, obor učitelství anglického a českého jazyka na středních školách. V témže roce jsem nastoupila jako učitelka na Gymnázium Dr. E. Holuba v Holicích. Paralelně jsem jako externistka pracovala pro Národní institut dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, metodické kurzy, kurzy počítačové gramotnosti), Magistrát města Pardubice (korektorka česky psaných textů) a pro firmy, které organizovaly kurzy anglického jazyka pro své zaměstnance. Ve svém volném čase ráda čtu a cestuji (Velká Británie, USA, Norsko).